Dataskyddspolicy

25 Maj 2018

Karl Björks Förlag HB vill informerar dig som kund, att vi ansvarar för de personuppgifter vi samlar in och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd (GDPR).

När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och gällande lagar.
 Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss, via webbutik, e-post eller på annat sätt.

Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra aktörer än de nödvändiga, för leverans och betalningshantering.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Vi lagrar information i vårt order och faktureringssytem i form av namn, adress, e-post och telefon.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Hur vi delar informationen

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter har tillgång till dessa. För att uppfylla köpeavtalet måste vi dela med oss av information om dig till andra företag såsom: transportföretag, banker, företag för drift och teknisk support av IT. För att uppfylla lagar och krav från statliga myndigheter, behöver vi lagra och dela med oss av viss information.
 Inga andra register, för andra syften än ovan nämda skapas.
 Vi säljer aldrig våra register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse, genom att begränsa åtkomsten till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar. Vi använder inte cookies.

Så här behandlar vi dina personuppgifter efter köp och när du inte längre är kund

De personuppgifter som sparas är uppgifter som krävs enligt bokföringslagen.

Lagring

Uppgifter från ej fullföljda ordrar och förfrågan raderas efter 60 dagar. Information för att uppfylla bokföringslagen sparas i 7 år.
Kommunikation med relevant information av teknisk karaktär anonymiseras.
All annan kommunikation raderas efter 1 år.

Var vi lagrar dina uppgifter

Våra datasystem där dina uppgifter behandlas finns inom EU/EES.

Dina val och rättigheter

Du har rätt att kontrollera, korrigera eller begära radering av de uppgifter vi har lagrat om dig, genom att kontakta info@bjorksforlag.se, 070-5942317.

Svenska Datainspektionen är tillsynsmyndighet, om du har frågor eller klagomål.

Med vänlig hälsning,
Erik Björk