Om oss

Välkommen!

Hej och välkommen till Björks förlags hemsida.

Utgivna böcker är i ämnena mekanik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik, ursprungligen författade av Karl Björk.

Förlaget är ett familjeföretag i flera generationer med anor från 1950-talet. Genom åren har det varit placerat på ett flertal platser i Sverige såsom Luleå, Örnsköldsvik, Härnösand, Uppsala, Märsta och Trollhättan.

Nuvarande säte sedan 2003 är Spånga. På sidan finns lite information om böckerna som säljs nu och hur man beställer. Bilden här till höger visar ett utdrag av tidigare utgivna böcker.

Tack för besöket!

Med vänliga hälsningar Erik och Johan Björk!

Boklansering

Nu är "Elektriska drivsystem" av Kjell Pernestål lanserad. Det är en lärobok för maskiningenjörer som lär ut grunderna i elektriska maskiner, hur de fungerar samt deras egenskaper och användning.

2015-11-12

Prisförändringar

På grund av posten portohöjningar har priserna justerats.
Vi har även infört en tydligare mängdrabatt.

2014-04-06